Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, november

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2014:10 2014:09 2013:10 2014:09 - 2014:10 % 2013:10 - 2014:10 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 157,8 157,8 157,9 0,0 0,0
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 162,4 162,7 159,4 -0,2 1,9
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 177,8 177,2 172,3 0,3 3,1
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 165,8 165,5 164,1 0,2 1,1

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2014, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tau_006_sv.html