Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, oktober

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:09 2014:08 2013:09 2014:08 - 2014:09 % 2013:09 - 2014:09 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,6 113,0 111,7 -0,3 0,8
Geokonstruktioner 108,7 109,3 110,7 -0,5 -1,8
Markkonstruktioner 112,5 113,0 110,9 -0,4 1,5
Bergkonstruktioner 114,1 114,1 111,0 0,0 2,8
Beläggningar 116,8 117,2 118,5 -0,3 -1,4
Kommunaltekniska system 111,8 111,9 111,1 -0,1 0,6
Betongkonstruktioner 114,7 114,9 111,4 -0,2 3,0
Tekniska och andra system 106,3 106,6 105,8 -0,2 0,5
Krossarbeten 1) 111,9 112,0 112,1 -0,1 -0,2
Vägunderhåll 1) 112,5 112,5 111,6 0,0 0,9
Gatuunderhåll 1) 112,7 112,7 111,8 0,0 0,8
Banunderhåll 1) 111,8 111,9 110,5 -0,1 1,2
Underhåll, totalt 1) 112,4 112,5 111,5 0,0 0,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/09/maku_2014_09_2014-10-20_tau_001_sv.html