Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 19.5.2014

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,9 procent i april

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,9 procent från april år 2013 till april år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -3,1 procent för beläggningar till 2,7 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, april 2014

I ndex 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,8 0,9
Geokonstruktioner 109,9 -0,6
Markkonstruktioner 113,2 2,3
Bergkonstruktioner 113,4 2,7
Beläggningar 116,3 -3,1
Kommunaltekniska system 111,9 0,8
Betongkonstruktioner 113,2 1,5
Tekniska och andra system 107,3 1,2
Krossarbeten 1) 112,3 1,1
Vägunderhåll 1) 112,2 1,0
Gatuunderhåll 1) 112,5 1,1
Banunderhåll 1) 112,1 1,7
Underhåll, totalt 1) 112,3 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/04/maku_2014_04_2014-05-19_tie_001_sv.html