Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2014:04 2014:03 2013:04 2014:03 - 2014:04 % 2013:04 - 2014:04 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 158,9 159,4 157,5 -0,3 0,9
Pohjarakennustyöt 137,5 137,6 138,4 -0,1 -0,6
Maarakennustyöt 162,7 161,5 158,9 0,7 2,3
Kalliorakennustyöt 156,8 156,9 152,7 -0,1 2,7
Murskaustyöt 156,4 156,6 154,6 -0,1 1,1
Päällystystyöt 172,1 177,0 177,7 -2,7 -3,1
Vesihuoltotyöt 153,3 154,1 152,1 -0,5 0,8
Sillanrakennustyöt 166,3 167,3 163,9 -0,6 1,5
Hoito ja kunnossapito 1) 161,7 161,2 160,2 0,3 1,0
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2014, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/04/maku_2014_04_2014-05-19_tau_005_fi.html