Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

I ndeksi 2005=100 Pisteluku 2014:04 2014:03 2013:04 2014:03 - 2014:04 % 2013:04 - 2014:04 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 137,7 138,0 136,4 -0,3 0,9
Pohjarakenteet 125,0 125,1 125,8 -0,1 -0,6
Maarakenteet 137,2 136,2 134,0 0,7 2,3
Kalliorakenteet 136,0 136,1 132,4 -0,1 2,7
Päällysteet 158,1 162,5 163,2 -2,7 -3,1
Kunnallistekniset järjestelmät 133,3 134,0 132,3 -0,5 0,8
Betonirakenteet 135,4 136,2 133,5 -0,6 1,5
Muut tekniset järjestelmät 123,3 123,3 121,9 0,0 1,2
Murskaustyöt 1) 133,0 133,2 131,6 -0,1 1,1
Kunnossapito 1) 136,8 136,3 135,5 0,3 1,0
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2014, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/04/maku_2014_04_2014-05-19_tau_003_fi.html