Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.12.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i november

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,8 procent från november år 2012 till november år 2013. Årsförändringen varierade efter delindex från -3,1 procent för beläggningar till 3,0 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2013

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,0 0,8
Geokonstruktioner 109,9 0,3
Markkonstruktioner 111,6 1,8
Bergkonstruktioner 112,2 3,0
Beläggningar 116,7 -3,1
Kommunaltekniska system 112,1 1,1
Betongkonstruktioner 112,1 1,5
Tekniska och andra system 106,5 0,9
Krossarbeten 1) 112,3 0,3
Vägunderhåll 1) 111,3 1,4
Gatuunderhåll 1) 111,6 1,3
Banunderhåll 1) 111,1 1,5
Underhåll, totalt 1) 111,4 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/11/maku_2013_11_2013-12-18_tie_001_sv.html