Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2013:10 2013:09 2012:10 2013:09 - 2013:10 % 2012:10 - 2013:10 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,2 111,7 111,8 0,4 0,4
Geokonstruktioner 110,0 110,7 109,7 -0,6 0,3
Markkonstruktioner 111,6 110,9 110,2 0,6 1,3
Bergkonstruktioner 112,3 111,0 108,8 1,2 3,2
Beläggningar 118,2 118,5 123,6 -0,3 -4,4
Kommunaltekniska system 112,0 111,1 111,1 0,8 0,8
Betongkonstruktioner 112,3 111,4 110,5 0,8 1,7
Tekniska och andra system 105,9 105,8 106,4 0,1 -0,4
Krossarbeten 1) 112,3 112,1 112,2 0,1 0,0
Vägunderhåll 1) 111,5 111,6 109,9 0,0 1,5
Gatuunderhåll 1) 111,7 111,8 110,4 -0,1 1,2
Banunderhåll 1) 111,1 110,5 109,7 0,5 1,3
Underhåll, totalt 1) 111,5 111,5 110,1 0,0 1,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2013, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/10/maku_2013_10_2013-11-18_tau_001_sv.html