Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.7.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i juni

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,8 procent från juni år 2012 till juni år 2013. Årsförändringen varierade efter delindex från –3,3 procent för beläggningar till 2,4 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2013

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 111,5 0,8
Geokonstruktioner 110,7 2,3
Markkonstruktioner 110,4 1,2
Bergkonstruktioner 110,9 2,4
Beläggningar 118,2 -3,3
Kommunaltekniska system 111,1 2,2
Betongkonstruktioner 112,1 1,6
Tekniska och andra system 105,7 -0,6
Krossarbeten 1) 111,2 1,1
Vägunderhåll 1) 111,3 2,1
Gatuunderhåll 1) 111,5 2,1
Banunderhåll 1) 110,1 1,6
Underhåll, totalt 1) 111,1 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/06/maku_2013_06_2013-07-18_tie_001_sv.html