Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.4.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,9 procent i mars

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,9 procent från mars år 2012 till mars år 2013. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –3,4 procent för beläggningar till 2,3 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, mars 2013

Index 2005=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 137,4 0,9
Geokonstruktioner 125,4 1,9
Markkonstruktioner 134,7 2,3
Bergkonstruktioner 132,3 1,9
Beläggningar 168,7 -3,4
Kommunaltekniska system 132,8 1,7
Betongkonstruktioner 133,6 1,6
Övriga tekniska system 121,7 -0,2
Krossarbeten 1) 132,9 0,7
Underhåll 1) 135,1 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/03/maku_2013_03_2013-04-18_tie_001_sv.html