Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Publicerad: 18.3.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i februari

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,8 procent från februari år 2012 till februari år 2013. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –4,2 procent för beläggningar till 2,2 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, februari 2013

Index 2005=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 136,8 0,8
Geokonstruktioner 125,5 2,2
Markkonstruktioner 133,9 2,1
Bergkonstruktioner 132,4 2,1
Beläggningar 166,5 -4,2
Kommunaltekniska system 133,0 2,1
Betongkonstruktioner 133,0 1,6
Övriga tekniska system 121,7 0,2
Krossarbeten 1) 133,4 1,5
Underhåll 1) 134,7 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Meri Vikman 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2013/02/maku_2013_02_2013-03-18_tie_001_sv.html