Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.1.2013

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 3,1 procent i december

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,1 procent från december år 2011 till december år 2012. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 1,0 procent för övriga tekniska system till 4,1 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, december 2012

Index 2005=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,8 3,1
Geokonstruktioner 124,5 3,3
Markkonstruktioner 132,9 4,1
Bergkonstruktioner 130,8 3,5
Beläggningar 166,2 1,1
Kommunaltekniska system 131,4 3,2
Betongkonstruktioner 131,8 3,8
Övriga tekniska system 121,5 1,0
Krossarbeten 1) 131,8 1,8
Underhåll 1) 134,2 4,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Meri Vikman 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2012/12/maku_2012_12_2013-01-18_tie_001_sv.html