Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.9.2012

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 4,2 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,2 procent från augusti år 2011 till augusti år 2012. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 2,8 procent för övriga tekniska system till 5,0 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, augusti 2012

Index 2005=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 135,3 4,2
Geokonstruktioner 124,6 4,5
Markkonstruktioner 132,9 5,0
Bergkonstruktioner 130,3 3,7
Beläggningar 163,5 3,8
Kommunaltekniska system 131,2 4,1
Betongkonstruktioner 130,9 3,4
Övriga tekniska system 122,3 2,8
Krossarbeten 1) 132,3 3,7
Underhåll 1) 133,5 5,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2012, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Meri Vikman 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2012/08/maku_2012_08_2012-09-18_tie_001_sv.html