Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2014, december

Tabellbilaga 4. M-, K-, S- och H-index 2000=100

Index 2000=100 Indextal 2011:11 2011:10 2010:11 2011:10 - 2011:11 % 2010:11 - 2011:11 %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 152,4 152,0 139,4 0,2 9,3
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 149,0 148,8 140,8 0,2 5,8
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 162,2 161,9 153,1 0,2 5,9
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 154,9 154,3 143,7 0,4 7,8

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 19.12.2011

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen