Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 21.2.2011

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 4,3 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,3 procent från januari år 2010 till januari år 2011. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 2,2 procent för anläggningkonstruktioner till 8,2 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, januari 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 124,7 4,3
Geokonstruktioner 116,8 4,5
Markkonstruktioner 122,6 2,2
Bergkonstruktioner 122,6 2,4
Beläggningar 143,9 8,2
Kommunaltekniska system 122,9 4,3
Betongkonstruktioner 121,3 7,5
Övriga tekniska system 115,9 2,4
Krossarbeten 1) 124,9 4,8
Underhåll 1) 121,9 2,7
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2011, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2011/01/maku_2011_01_2011-02-21_tie_001_sv.html