Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2018, mars

Publicerad: 18.11.2010

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 3,8 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 3,8 procent från oktober år 2009 till oktober år 2010. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från 1,2 procent för övriga tekniska system till 8,4 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, oktober 2010

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 122,1 3,8
Geokonstruktioner 114,7 2,8
Markkonstruktioner 121,3 2,2
Bergkonstruktioner 121,2 3,2
Beläggningar 135,8 8,4
Kommunaltekniska system 119,7 1,8
Betongkonstruktioner 121,1 7,6
Övriga tekniska system 115,0 1,2
Krossarbeten 1) 120,4 3,0
Underhåll 1) 120,1 2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. oktober 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2010/10/maku_2010_10_2010-11-18_tie_001_sv.html

Dela