Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 19.10.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 4,4 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,4 procent från september år 2008 till september år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -10,7 procent för beläggningar till -0,7 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, september 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 118,5 -4,4
Geokonstruktioner 111,9  -5,2
Markkonstruktioner 119,4 -0,7
Bergkonstruktioner 117,2 -1,3
Beläggningar 128,7 -10,7
Kommunaltekniska system 117,4 -3,6
Betongkonstruktioner 113,1 -8,5
Övriga tekniska system 113,3 -3,7
Krossarbeten 1) 116,4 -2,1
Underhåll 1) 118,0 -1,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/09/maku_2009_09_2009-10-19_tie_001_sv.html