Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.9.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 4,7 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,7 procent från augusti år 2008 till augusti år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -13,7 procent för beläggningar till 0,5 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, augusti 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 118,3 -4,7
Geokonstruktioner 112,0  -5,1
Markkonstruktioner 120,0 0,5
Bergkonstruktioner 117,3 -1,6
Beläggningar 125,7 -13,7
Kommunaltekniska system 117,8 -3,0
Betongkonstruktioner 112,8 -10,7
Övriga tekniska system 113,3 -3,9
Krossarbeten 1) 116,8 -1,8
Underhåll 1) 118,4 -1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.09.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/08/maku_2009_08_2009-09-18_tie_001_sv.html