Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 20.7.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,7 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,7 procent från juni år 2008 till juni år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -10,0 procent för beläggningar till 1,2 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, juni 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 117,9 -2,7
Geokonstruktioner 113,0  -3,7
Markkonstruktioner 119,5 1,2
Bergkonstruktioner 117,5 0,8
Beläggningar 121,1 -10,0
Kommunaltekniska system 120,4 -0,7
Betongkonstruktioner 112,2 -8,5
Övriga tekniska system 113,6 -2,7
Krossarbeten 1) 116,6 -2,8
Underhåll 1) 118,5 -1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.07.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/06/maku_2009_06_2009-07-20_tie_001_sv.html