Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.6.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,8 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,8 procent från maj år 2008 till maj år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från -11,5 procent för beläggningar till 1,7 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, maj 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 116,6 -2,8
Geokonstruktioner 112,4  -4,1
Markkonstruktioner 119,3 1,1
Bergkonstruktioner 118,1 1,7
Beläggningar 114,8 -11,5
Kommunaltekniska system 118,8 -2,0
Betongkonstruktioner 112,3 -6,5
Övriga tekniska system 113,6 -2,0
Krossarbeten 1) 116,1 -2,6
Underhåll 1) 118,4 -0,3
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.06.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/05/maku_2009_05_2009-06-18_tie_001_sv.html