Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.3.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,4 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,4 procent från februari år 2008 till februari år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –11,1 procent för beläggningar till 4,5 procent för markkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, februari 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändrings, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 117,7 0,4
Geokonstruktioner 114,8  1,4
Markkonstruktioner 119,9 4,5
Bergkonstruktioner 119,5 4,4
Beläggningar 114,6 –11,1
Kommunaltekniska system 119,3 1,1
Betongkonstruktioner 115,4 –0,6
Övriga tekniska system 115,5 2,7
Krossarbeten 1) 117,6 2,0
Underhåll 1) 119,2 2,9
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.03.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/02/maku_2009_02_2009-03-18_tie_001_sv.html