Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.2.2009

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,6 procent på årsbasis

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,6 procent från januari år 2008 till januari år 2009. Årsförändringen varierade efter slag av delindex från –13,6 procent för beläggningar till 6,3 procent för bergkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = 100, januari 2009

Index 2005 = 100 Indextal Årsförändrings, %
Jordbyggnadskostnadsindex, totaindex 118,0 1,6
Geokonstruktioner 115,6  3,1
Markkonstruktioner 120,2 6,0
Bergkonstruktioner 120,3 6,3
Beläggningar 115,0 –13,6
Kommunaltekniska system 120,5 3,4
Betongkonstruktioner 117,3 1,8
Övriga tekniska system 117,6 5,5
Krossarbeten 1) 118,3 3,9
Underhåll 1) 119,4 5,6
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Tuula Turunen (09) 1734 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.02.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. januari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2009/01/maku_2009_01_2009-02-18_tie_001_sv.html