Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden