Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 4.4.2013

De inhemska bankernas finansnetto minskade under sista kvartalet 2012 jämfört med året innan

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 669 miljoner euro under sista kvartalet år 2012. Finansnettot minskade med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal steg finansnettot dock med 12 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Minskningen av finansnettot från året innan förklaras närmast av en minskning av de inhemska bankernas ränteintäkter. Ränteintäkterna uppgick under kvartalet till 1,5 miljarder euro, vilket var 566 miljoner euro mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade ränteintäkterna med 199 miljoner euro. De inhemska bankernas räntekostnader minskade också. Räntekostnaderna uppgick under kvartalet till 806 miljoner euro, vilket var 483 miljoner euro mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade räntekostnaderna med 269 miljoner euro. Av räntekostnaderna under fjärde kvartalet hänförde sig 226 miljoner euro till derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel.

De inhemska bankernas provisionsintäkter uppgick under årets sista kvartal till 428 miljoner euro, vilket var en ökning med något under 7 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk provisionsintäkterna med något under 11 procent. Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var i slutet av kvartalet 265 miljoner euro.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 100 miljoner euro under årets sista kvartal.

Under årets fjärde kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 434 miljoner euro, vilket var 24 procent mindre än året innan. Från föregående kvartal minskade rörelsevinsten med 17 procent. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 496 miljarder euro. Balansräkningarna minskade med 7,8 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 3,9 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 4.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2012/04/llai_2012_04_2013-04-04_tie_001_sv.html