Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Publicerad: 5.4.2012

Årsförändringen av inhemska bankers finansnetto 22 procent under fjärde kvartalet 2011

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 754 miljoner euro under fjärde kvartalet år 2011. Finansnettot ökade med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 11,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Provisionsintäkterna uppgick under årets fjärde kvartal till 399 miljoner euro, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten steg med 30 procent jämfört med fjärde kvartalet år 2010.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 84 miljoner euro under sista kvartalet 2011. Det här är 26 procent mer än året innan.

Under årets fjärde kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 573 miljoner euro, vilket är 5 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 538 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 29 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,0 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2011/04/llai_2011_04_2012-04-05_tie_001_sv.html