Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.12.2011

Årsförändringen av inhemska bankers finansnetto 22 procent under tredje kvartalet 2011

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 855 miljoner euro under tredje kvartalet 2011. Finansnettot ökade med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade finansnettot med 0,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Provisionsintäkterna uppgick under årets tredje kvartal till 376 miljoner euro, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten sjönk med 86 procent jämfört med tredje kvartalet 2010.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 13 miljoner euro under tredje kvartalet. Detta är 88 procent mindre än året innan.

Under årets tredje kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 487 miljoner euro, vilket är 10 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 515 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 26 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,0 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 8.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2011/03/llai_2011_03_2011-12-08_tie_001_sv.html