Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2011, 3:e kvartalet

2011
3:e kvartalet
Offentliggöranden