Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 29.9.2011

Årsförändringen av inhemska bankers finansnetto 38 procent under andra kvartalet 2011

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 852 miljoner euro under andra kvartalet år 2011. Finansnettot ökade med 38 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk finansnettot dock med 2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändringen av inhemska bankers finansnetto 38 procent under andra kvartalet 2011

Årsförändringen av inhemska bankers finansnetto 38 procent under andra kvartalet 2011

Provisionsintäkterna uppgick under årets andra kvartal till 392 miljoner euro, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten sjönk med 60 procent jämfört med andra kvartalet 2010.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 49 miljoner euro under andra kvartalet. Detta är 59 procent mindre än året innan.

Under årets andra kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 465 miljoner euro, vilket är 23 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 434 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 8 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,8 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2011/02/llai_2011_02_2011-09-29_tie_001_sv.html