Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2011, 2:a kvartalet

2011
2:a kvartalet
Offentliggöranden