Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2010, 3:e kvartalet

2010
3:e kvartalet
Offentliggöranden