Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 1:a kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden