Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden