Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 17.6.2008

De inhemska bankernas rörelsevinst minskade under det första kvartalet 2008

De viktigaste intäktsposterna med tanke på de inhemska bankernas affärsverksamhet ökade under det första kvartalet 2008. Finansnettot ökade med 13 procent jämfört med året innan. Också provisionsintäkterna ökade, men ökningen avtog från tidigare och stannade på 3 procent under det första kvartalet.

Trots ökningen av intäkterna minskade rörelsevinsten under det första kvartalet med 29 procent jämfört med det första kvartalet året innan. Också jämfört med det sista kvartalet år 2007 minskade rörelsevinsten med 10 procent. Den kraftiga variationen i rörelsevinsten på årsnivå är typisk för bankerna.

När man jämför rörelsevinsten med situationen året innan är den viktigaste förklarande faktorn till minskningen den att en försäljningsvinst på ungefär en halv miljard bokfördes för det första kvartalet år 2007. Detta företagsarrangemang gör att jämförelsenivån blir hög. Försäljningsvinsten har bokförts i resultaträkningen under nettointäkter av finansiella instrument tillgängliga för försäljning. Den snabba ökningen av utgifterna inverkade också på de inhemska bankernas försvagade resultatutveckling. Den största utgiftsposten, dvs. administrationskostnader, ökade med 14 procent från året innan. Provisionskostnaderna ökade med 16 procent.

Årsförändring av inhemska bankers rörelsevinst efter kvartal fr.o.m. år 2004, %

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.3.2008, Monetära finansinstitut 1:a kvartalet 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2008/01/llai_2008_01_2008-06-17_tie_001_sv.html