Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 7.4.2008

De inhemska bankerna gjorde ett rekordartat gott resultat år 2007

De inhemska bankernas rörelsevinst uppgick år 2007 till 3,5 miljarder euro. Jämfört med föregående år var ökningen 29 procent. Den inhemska bankernas rörelsevinst var sålunda större än någonsin tidigare. Bankernas resultat år 2007 förbättrades av en post på 0,5 miljarder euro med anknytning till ett företagsarrangemang av engångskaraktär. Också utan denna engångspost hade de inhemska bankerna uppnått en rekordstor rörelsevinst.

De inhemska bankernas finansnetto steg till 3,3 miljarder euro. Den årliga tillväxten av finansnettot var därmed 9 procent. Finansnettot ökade kraftigast under början av året och ökningen avtog under slutet av året. Också provisionsintäkterna samt nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten ökade snabbt.

Bankernas största kostnadspost, dvs. de administrativa kostnaderna, gick upp med 10 procent. Kreditförlusterna ökade från året innan, men var alltjämt på en låg nivå, då nedskrivningar av krediter och andra förbindelser bokfördes för 51 miljoner euro. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar.

De inhemska bankernas rörelsevinst (-förlust) åren 1987-2007

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2007/04/llai_2007_04_2008-04-07_tie_001_sv.html