Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2007, 2:a kvartalet

2007
2:a kvartalet
Offentliggöranden