Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 13.4.2007

Bankernas rörelsevinst steg till 2,7 miljarder

De inhemska bankernas rörelsevinst uppgick år 2006 till 2,7 miljarder euro. Jämfört med föregående år var ökningen rentav 35 procent. Det här är de inhemska bankernas bästa resultat genom tiderna, om inte år 2001 räknas. Den ovanligt höga rörelsevinsten år 2001 berodde till stor del på företagsarrangemang inom branschen.

Finansnettot steg till 3,0 miljarder euro. Den årliga tillväxten av finansnettot var därmed 16 procent. Också provisionsintäkter, nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamhet samt övriga intäkter av affärsverksamheten ökade snabbt. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar.

De inhemska bankernas rörelsevinst (-förlust) åren 1986-2006

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2006, Monetära finansinstitut 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2006/04/llai_2006_04_2007-04-13_tie_001_sv.html