Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2006, 4:e kvartalet

2006
4:e kvartalet
Offentliggöranden