Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 5.10.2006

Intäkterna av bankverksamhet ökade och lönsamheten förbättrades

Under januari-juni år 2006 uppgick de finländska bankernas omsättning till totalt 4 721 miljoner euro, dvs. 28 procent mer än under motsvarande period året innan. Av omsättningen erhölls 2 298 miljoner euro under det första kvartalet och 2 423 miljoner under det andra kvartalet.

Bankernas rörelsevinst ökade under det första halvåret med 40 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 1 259 miljoner euro. Finansnettot ökade med 4 procent och var 1 353 miljoner euro. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten samt de övriga intäkterna av affärsverksamheten ökade betydligt. Ökningen av många utgiftsposter, såsom utgifterna för förvaltnings- och affärsverksamheten var däremot moderat. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar.

De inhemska bankernas rörelsevinst/omsättning - % åren 2001-2006

 

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-30.6.2006, Monetära finansinstitut 2:a kvartalet 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 5.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2006/02/llai_2006_02_2006-10-05_tie_001_sv.html