Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 1:a kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2005, 3:e kvartalet

Inga dokument