Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.3.2010

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 2,7 prosenttia

Korjaus. Julkistusta korjattu 8.4., 23.3. ja 17.3.2010. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on korjattu ajanjaksolta elokuu 2009 - helmikuu 2010. Korjaukset näkyvät koko linja-autoliikennettä koskevan pisteluvun sekä sopimusliikenteen pisteluvun nousuna. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Myös kuvio on korjattu.

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 2,7 prosenttia vuoden 2009 helmikuusta vuoden 2010 helmikuuhun. Kustannusten muutos vaihteli liikennetyypeittäin tilausliikenteen 2,2 prosentista sopimusliikenteen 3,2 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin poltto- ja voiteluaineiden sekä palkkakustannusten nousu vuoden aikana. Kokonaisindeksin nousua hillitsivät välillisten palkkojen sekä korkojen aleneminen.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 2/2010

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 2/2010

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2010, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 17.03.2010

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. helmikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2010/02/lalki_2010_02_2010-03-17_tie_001_fi.html