Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.12.2009

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 1,2 prosenttia

Korjattu 8.4.2010 Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on korjattu ajanjaksolta elokuu 2009 - helmikuu 2010. Korjaukset näkyvät koko linja-autoliikennettä koskevan pisteluvun sekä sopimusliikenteen pisteluvun nousuna. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Myös kuvio on korjattu.

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2008 marraskuusta vuoden 2009 marraskuuhun. Kustannusten muutos vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 0,3 prosentista pikavuoroliikenteen 1,8 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin palkkakustannusten nousu vuoden aikana. Kokonaisindeksin nousua hillitsivät muun muassa korkojen aleneminen sekä poltto- ja voiteluaineiden hintojen lasku.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 11/2009

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 11/2009

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2009, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2009

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. marraskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/11/lalki_2009_11_2009-12-17_tie_001_fi.html