Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.10.2009

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat vuodessa 2,7 prosenttia

Korjattu 8.4.2010. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on korjattu ajanjaksolta elokuu 2009 - helmikuu 2010. Korjaukset näkyvät koko linja-autoliikennettä koskevan pisteluvun sekä sopimusliikenteen pisteluvun nousuna. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Myös kuvio on korjattu.

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat 2,7 prosenttia vuoden 2008 syyskuusta vuoden 2009 syyskuuhun. Kustannusten lasku vaihteli liikennetyypeittäin tilausliikenteen -3,2 prosentista liikennelaitosten -2,1 prosenttiin.

Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden hintojen lasku ja korkojen aleneminen. Laskua hillitsi palkkakustannusten nousu vuoden aikana.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 9/2009

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 9/2009

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2009, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 19.10.2009

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. syyskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/09/lalki_2009_09_2009-10-19_tie_001_fi.html