Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.9.2009

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat vuodessa 2,5 prosenttia

Korjattu 8.4.2010. Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on korjattu ajanjaksolta elokuu 2009 - helmikuu 2010. Korjaukset näkyvät koko linja-autoliikennettä koskevan pisteluvun sekä sopimusliikenteen pisteluvun nousuna. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Myös kuvio on korjattu.

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat 2,5 prosenttia vuoden 2008 elokuusta vuoden 2009 elokuuhun. Kustannusten lasku vaihteli liikennetyypeittäin vakiovuoro- ja tilausliikenteen -3,0 prosentista liikennelaitosten -1,9 prosenttiin.

Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden hintojen lasku ja korkojen aleneminen. Laskua hillitsi palkkakustannusten nousu vuoden aikana.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 8/2009

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 8/2009

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2009, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 17.09.2009

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. elokuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/08/lalki_2009_08_2009-09-17_tie_001_fi.html