Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.8.2009

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat vuodessa 4,2 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat 4,2 prosenttia vuoden 2008 heinäkuusta vuoden 2009 heinäkuuhun. Kustannusten lasku vaihteli liikennetyypeittäin vakiovuoroliikenteen -4,8 prosentista liikennelaitosten -3,3 prosenttiin.

Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden hintojen lasku ja korkojen aleneminen. Laskua hillitsi palkkakustannusten nousu vuoden aikana.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 7/2009

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 7/2009

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2009, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 17.08.2009

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. heinäkuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/07/lalki_2009_07_2009-08-17_tie_001_fi.html