Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för busstrafik 2009, juli

2009
juli
Offentliggöranden