Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.7.2009

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat vuodessa 3,9 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat 3,9 prosenttia vuoden 2008 kesäkuusta vuoden 2009 kesäkuuhun. Kustannusten lasku vaihteli liikennetyypeittäin vakiovuoroliikenteen –4,5 prosentista liikennelaitosten –3,1 prosenttiin.

Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden hintojen lasku ja korkojen aleneminen. Laskua hillitsi palkkakustannusten nousu vuoden aikana.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 6/2009

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 6/2009

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 17.07.2009

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. kesäkuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/06/lalki_2009_06_2009-07-17_tie_001_fi.html