Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 18.5.2009

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat vuodessa 2,5 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset laskivat 2,5 prosenttia vuoden 2008 huhtikuusta vuoden 2009 huhtikuuhun. Kustannusten lasku vaihteli liikennetyypeittäin vakiovuoroliikenteen ja tilausliikenteen –2,9 prosentista liikennelaitosten –1,8 prosenttiin.

Kokonaisindeksin laskuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden hintojen lasku ja korkojen aleneminen. Laskua hillitsi palkkakustannusten nousu vuoden aikana.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 4/2009

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2006 - 4/2009

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2009, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 18.05.2009

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. huhtikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/04/lalki_2009_04_2009-05-18_tie_001_fi.html