Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.7.2007

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 2,6 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 2,6 prosenttia vuoden 2006 kesäkuusta vuoden 2007 kesäkuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 0,7 prosentista sopimusliikenteen 2,9 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti palkkojen korotukset sekä korkokulujen ja yleiskustannusten kasvu. Kustannusten nousua hillitsi polttoaineiden halpeneminen viime vuoden kesäkuusta.

Indeksissä on huomioitu Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisen linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen mukainen palkattoman katkon lyheneminen: linja-autohenkilökunnan palkkakustannuksia on nostettu työnantajaliiton laskelmien mukaisesti.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 6/2007

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Piistari (09) 1734 3487, Toni Udd (09) 1734 3380, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 17.7.2007

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. kesäkuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2007/06/lalki_2007_06_2007-07-17_tie_001.html