Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.2.2007

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 2,1 prosenttia vuoden 2006 tammikuusta vuoden 2007 tammikuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin pikavuoro- ja maaseutuliikenteen 1,8 prosentista liikennelaitosten 2,6 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti palkkojen korotukset sekä korkokulujen ja yleiskustannusten kasvu. Kustannusten nousua hillitsi polttoaineiden halpeneminen viime vuoden tammikuusta.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 1/2007

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi uudistui

Linja-autoliikenteen kustannusindeksiä on uusittu. Sen painorakenne on korjattu vastaamaan vuoden 2005 kustannusrakennetta ja perusvuodeksi on muutettu 2005.

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Piistari (09) 1734 3487, Toni Udd (09) 1734 3380, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 19.2.2007

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. tammikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2007/01/lalki_2007_01_2007-02-19_tie_001.html