Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.5.2006

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 4,7 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 4,7 prosenttia vuoden 2005 huhtikuusta vuoden 2006 huhtikuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 3,0 prosentista maaseutuliikenteen 5,5 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat nousivat vuodessa 12,6 prosenttia, palkat ja välilliset palkat 3,6 prosenttia. Korkokustannukset nousivat vuodessa lähes 20 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 4/2006

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2006, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 17.5.2006

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. huhtikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2006/04/lalki_2006_04_2006-05-17_tie_001.html