Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.11.2005

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 5,2 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 5,2 prosenttia vuoden 2004 lokakuusta vuoden 2005 lokakuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 4,1 prosentista maaseutuliikenteen 5,7 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset sekä poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat kohosivat vuodessa lähes 14 prosenttia, palkat 4,5 prosenttia ja välilliset palkat 5,8 prosenttia. Vakuutusmaksut kallistuivat vuodessa yli 7 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 10/2005

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2005, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 17.11.2005

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. lokakuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2005/10/lalki_2005_10_2005-11-17_tie_001.html